Students

From 2014 Fall Semester

Hsieh, Wan-Hua Jen, Mann-Hsin Lu, Yen-Ching Wu, Hsin-Hui
Hung, Wan-Ju Huang, Bo-Siou Chang, Yi Chen, Yen-Ting
Szu, Hsin-Hsien Wang, Wei Tung Huang, Tse-Ming Chang, Bo-Cheng
Li, Xiao-Dong Liao, Weu-Jie

From 2015 Fall Semester

Hong, Wei-Zhi Wu, Yan Tsai, Yi-Jing Wang, Yi-Fan
Hung, Wei-Ting Chen, Tz-Hau Ke, Yun-Ling Lan, Jing-Yan
Lin, Chian-Yu Jiang, Jeng-Yang Shiue, Yi-Ru Huang, Shiang-Ting
Lin, Lung-Chau Jin, Au Sai Na Chen, Po-Yang Kuo, Li-Ting

From 2016 Fall Semester

Chiu, Tzu-Chien Huang, Ju-Ying Huang, Li-Ting Liu, Ping-Hsun
Yu, Chia-Ju Hsu, Wan-Rong Pan, Yuan-Ling Wu, Chia-An
Tai, Yu-Ning Chen, Pan-Ting Chang, Ya-Chu Ruan, Jia-Ming
Su, Cheng-Hui Tseng, Hsiao-Chu  Chen, Kun-Yi  Ye, Ming
Zhu, Huai-Yang Gloria Chu Gao, Yi-Ru Diec, Vi Lam
Yen, Chi-An  Cris Shih

From 2017 Fall Semester

Xie, Cheng-Zhe Peng, Chian-Jung Lung, Yin-Hsin Hsu, Che-Wei
Chiu, Pin-Ya Feng, Tian-Zong Yang, Shu-Yu Pan, Ying-Yu
Wu, Kuan-Hsun Chien, Shih-Yao Hsiao, Yu-Hsuan Tsui, Chun-Ming